‘Minister Blok mag vertellen waar woningzoekenden naartoe moeten’

In een open brief roept Nijmeegse GroenLinks-wethouder Jan van der Meer de nieuwe minister van Wo­nen, Stef Blok, af te zien van de nieuwe hoge verhuurdersheffing voor de woningcorporaties. Volgens Van der Meer pakt die hef­fing vanaf 2014 dramatisch uit voor de woningbouw in de stad. Als de verhoging van de verhuur­dersheffing doorgaat moeten de Nijmeegse corporaties de komen­de tien jaar circa 225 miljoen euro inleveren aan Den Haag. Een bericht uit De Gelderlander.

Dit geld zouden ze anders inzet­ten voor de woningbouw en het energiezuinig maken van de be­staande woningvoorraad. De ge­meente heeft hiervoor al lange ter­mijnafspraken gemaakt met de cor­poraties. „Maar zonder geld kun­nen zij de voorgenomen investe­ring niet waarmaken”, aldus Van der Meer.

Deze woensdag praat de Tweede Kamer over de voornemens van Blok. Van der Meer heeft zijn open brief ook naar de Tweede Ka­merfracties gestuurd.

De wethouder wijst erop dat in Nijmegen dit jaar 1.300 nieuwe wo­ningen worden gerealiseerd. Die productie is voor 65 procent te danken aan de corporaties. Voor de komende jaren heeft Nijmegen prestatieafspraken gemaakt voor nog eens 3.000 corporatiewonin­gen (1.000 voor studenten).

Van der Meer is trots op die inzet van de corporaties. De nieuwe Haagse aanpak kan de uitvoering van die oude afspraken wel gaan vertragen.

Voor de periode na 2014 is echter niks meer zeker. De wethouder wijst de minister erop dat de stad ook dan nog steeds de behoefte heeft 1.000 nieuwe woningen per jaar. Zonder de corporaties gaat dit niet lukken, vreest de wethouder. In zijn brief vraagt hij minister Blok of hij in Nijmegen kan ko­men vertellen waar de woningzoe­kenden straks naartoe moeten.