‘Jong geleerd is oud gedaan’

Initiatiefvoorstel jongerenparticipatie

‘Jong geleerd is oud gedaan’, dat is een van de redenen waarom de Nijmeegse gemeenteraadsleden Cilia Daemen (GroenLinks), Judith Rotink (CDA) en Ammar Selman (PvdA) een initiatiefvoorstel indienen om jongeren meer te betrekken bij lokaal beleid. Dat is belangrijk want Nijmegen kent bijna 40.000 jongeren tussen de 16 en 27! Veel beleid van de gemeente raakt jongeren, maar zij worden daarin zelf vaak onvoldoende gehoord. De gemeente probeert burgers steeds vaker, en vooral beter, te betrekken bij onderwerpen die hen aangaan en volgens de drie raadsleden zou dat ook, of juist, bij jongeren moeten gebeuren. 

De raadsleden stellen vier concrete zaken voor:

  • Iedere politieke partij benoemt een jongerenambassadeur die actief contact heeft met jongeren.
  • Er wordt een jongere aangesteld bij de griffie als jeugdverbinder om met gerichte communicatievoorstellen te komen
  • Er komt een centraal aanspreek- en verwijspunt voor en door jongeren, waar raadsleden en ambtenaren terecht kunnen voor vragen over jongeren.
  • Binnen de adviescommissie Jeugd, Maatschappelijke Opvang en Gehandicapten een derde van de zetels te reserveren voor jongeren

De afgelopen maanden gingen de initiatiefnemers het gesprek aan met diverse (jongeren)organisaties en jongeren zelf. Daar kwam uit dat jongerenparticipatie meer is dan een eenmalig bezoek aan het gemeentehuis en het naspelen van een debat. Zowel politici als beleidsmakers moeten op hun beurt actief worden om jongeren te betrekken: ga het stadhuis uit en het gesprek aan! Als je de groep inwoners van 16 t/m 27, die de toekomstige politici en beleidsmakers van onze stad zijn, actief wilt betrekken, moeten zowel de raad als de ambtenaren handvatten krijgen om jongeren te benaderen en te betrekken. Dit kunnen zij doen door jongeren vaker dan voorheen op te zoeken en dan het gesprek met hen aan te gaan. Jongerenparticipatie heeft als voordeel dat je de ervaringen van jongeren kunt laten verworden tot een wezenlijk onderdeel van het toekomstige beleid op de beleidstreinen die voor hen relevant zijn. 

Als het aan de initiatiefnemers ligt, zal de gemeenteraad het goede voorbeeld geven door bij elke fractie een jongerenambassadeur aan te wijzen die actief contact heeft met de jeugd om zo jongeren meer te betrekken bij de politiek. Daarnaast stellen de initiatiefnemers voor dat de raad  een jongere aanstelt die een verbindende rol krijgt en de communicatie tussen de gemeenteraad en jongeren in de stad kan versterken, bijvoorbeeld via social media. Zo kan de jeugd een grotere rol krijgen bij de totstandkoming van het beleid. Zij kunnen per onderwerp / advies kijken wat de juiste toegangspoort is en hun ervaringen gericht benutten.

Hiervoor willen de raadsleden het initiatief Jimmy's als overkoepelende toegangspoort voor jongerenparticipatie aanwijzen en bekendmaken. Dan weten zowel jongeren, raadsleden, ambtenaren en andere betrokkenen waar ze moeten zijn als het om ideeën, initiatieven e.d. gaat op het gebied van jongerenparticipatie in de regio. Daarmee kunnen zij gebruik maken van de kennis en ervaring van uiteenlopende groepen jongeren via diverse kanalen (scholieren via leerlingenraden en scholenbezoeken, studenten van MBO, HBO en WO). 

Het initiatiefvoorstel krijgt de komende weken een reactie van het college van burgemeester en wethouders en zal naar verwachting in mei besproken worden in de gemeenteraad.