Werner van de Wiel

Fractievolger

Woont in het Centrum

Initiatief, lef en vertrouwen: zo sta ik in het leven en zo stel ik me op als sociaal ondernemer. Op die manier zet ik me ook in voor Nijmegen. Aanpakken, buiten de gebaande paden durven treden en vertrouwen op mijn medemens. 

Onze stad verdient meer ruimte voor betaalbare, duurzame woningen en levendige wijken. Denk aan alternatieve woonvormen zoals Tiny Houses en woonverenigingen. Ook kunnen we meer doen met de ideeën die uit de wijk komen. 

Het tegengaan van discriminatie op de werkvloer is belangrijk. Werkzoekenden helpen we aan een echte baan en duurzaam ondernemerschap wordt verder gestimuleerd.Huishoudens met lage inkomens krijgen ondersteuning zodat ze volwaardig kunnen meedoen in onze stad.