Toon Verploegen

Vice voorzitter

Werkt als systeembeheerder bij het Dominicus College waar hij ook voorzitter van de medezeggenschapsraad is. Heeft hart voor sport en ruimtelijke ordening. Momenteel actief als bestuurslid van GroenLinks Nijmegen.