Noël Vergunst

Wethouder

Woont in Bottendaal

Nijmegen is creatief, bruisend en sociaal

Ook in onze stad is er een tweedeling tussen mensen die het goed hebben en mensen die te weinig hebben. Het stadsbestuur heeft meer lef en ambitie nodig, want Nijmegen vraagt om verdere verandering.

Er zijn meer betaalbare woningen nodig, want jonge mensen wachten te lang op een woning. We zouden wijken meer kunnen mengen: wonen, cultuur en werken door elkaar. Het kost ons nog veel moeite om mensen te helpen met het vinden van een baan; de aansluiting tussen het goede Nijmeegse onderwijs en de arbeidsmarkt kan beter. Onze cultuur is top, maar er mag meer ruimte zijn voor experimenten en vernieuwing, zoals kleine en eigenzinnige initiatieven.

Als raadslid heb ik ervaring binnen het stadhuis en heb ik samengewerkt met inwoners en instellingen in de stad. Verandering is nodig om Nijmegen nog creatiever, bruisender en socialer te maken. Daarom ben ik voor GroenLinks kandidaat-wethouder.

www.vergunst.com