Mohamed Fakir

Fractievolger

Woont in Neerbosch Oost.

Van uit mijn beroep als docent sta ik midden in de samenleving. Ik zie en voel de urgentie om veranderingen in de Nijmeegse samenleving te brengen.

Als fractielid wil ik graag een bondgenoot zijn van mensen die initiatief nemen. Ik sta voor gelijke kansen voor iedereen, voor een combinatie van openheid en gemeenschapszin en een rechtvaardige samenleving. Een samenleving waarin alle mensen zich kunnen ontplooien zonder discriminatie, racisme, seksisme en andere vormen van onderdrukking.

Ik voer het woord over de portefeuilles onderwijs, wijken en openbare ruimte. Daar heb ik mij de afgelopen tijd voornamelijk in verdiept. Mijn ambitie is om mijn heldere kijk op Nijmegen naar concrete plannen en ideeën te vertalen. Dit is wat de Nijmegenaren willen en nodig hebben. Dit doe ik samen met actieve burgers, instellingen en bedrijven.

Ongelijkheid zien we overal: in besteedbare inkomens, in schulden en in onderwijs etc... Gelijke kansen voor iedereen, vooral in het onderwijs, is een recht. Ik wil een onderwijsstelsel dat emancipatie en zelfontplooiing als ideaal heeft. Onderwijs dat alle kinderen kansen geeft om hun talenten en ambities te ontplooien, ongeacht hun herkomst, sekse of sociale klasse. Een onderwijs waar aan alle vroegtijdige selectiemechanismen, die jongeren voorsorteren op achterblijven, een einde wordt gemaakt en daar zal ik met hart en ziel voor vechten.

Ik vind Nijmegen een prachtige stad om in te wonen, te werken en te studeren. Ik wil dat onze stad de groenste, de duurzaamste en de meest onderwezen stad van Europa wordt.

Wil je me iets meegeven of om een andere reden wat laten weten? Graag! Dat kan via mmff12@live.nl