André Dumont

Penningmeester

André was lid van de CPN en is meegegaan naar GroenLinks bij de fusie. Sinds 2007 zit hij is het afdelingsbestuur van GroenLinks Nijmegen als penningmeester.

André was tot zijn pensioen vakbondsbestuurder. Decennialang was hij actief binnen de Algemene Onderwijs Bond (AOB), onder meer als Internationaal Secretaris.