Jeugdzorg

Jeugdzorg

In 2015 krijgt de gemeente de taak van jeugdzorg erbij. Dat gaat helaas gepaard met een forse bezuiniging dankzij het kabinet van PvdA en VVD. GroenLinks wil voldoende ondersteuning en zorg zo dichtbij mogelijk bij mensen organiseren, dus in wijken. We willen minder bureaucratie en geven meer vertrouwen aan professionals. Voor mensen die hulp vragen is er dan geen gezichtsloze instantie ver weg, maar een bekend gezicht dichtbij.

 

Bij jeugdhulp hoort ook specialistische hulp zoals geestelijke gezondheidszorg, hulp voor jeugd met een licht verstandelijke beperking en de gesloten jeugdhulp in het kader van ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen. GroenLinks vindt dat de gemeente Nijmegen de aanpak van meer specialistische ondersteuning met de regiogemeenten moet afstemmen. Als we kunnen voorkomen dat specialistische zorg of uithuisplaatsing noodzakelijk is, kunnen de wachtlijsten tot een minimum worden beperkt en kan er binnen het budget gewerkt worden.