Meldpunt toegankelijkheid

Heeft u nog voorbeelden van openbare ruimten in Nijmegen die slecht toegankelijk zijn? Vul die dan hieronder in. Na het reces zal GroenLinks met behulp van uw voorbeelden het college vragen strengere en bindende criteria op te stellen en samen met belangenorganisaties te kijken hoe in de toekomst dit soort fouten kunnen worden voorkomen.