Carin Hereijgers

Grootstal

Al jaren actief in tal van organisaties en groepen rond de onderwerpen democratisering en emancipatie. Vrijwilliger op school en in de politiek. Bijvoorbeel ook actief bij Eetbaar Nijmegenis voortgekomen uit de werkgroep Eetbare tuinen van Transition Town Nijmegen.