Beroepsonderwijs

Beroepsonderwijs

Goed onderwijs leidt tot goede kansen op de arbeidsmarkt. In Nijmegen is de aansluiting van het (beroeps)onderwijs op de arbeidsmarkt nog niet optimaal. GroenLinks wil dat het aantal vroegtijdig schoolverlaters omlaag gaat.

Iedereen die leerplichtig is, volgt een opleiding of heeft een leerwerkplek. We willen afspraken maken met ondernemers in de regio  over stage- en leerwerkplaatsen. Via educatie beogen we (taal)achterstanden weg te werken, sociale zelfredzaamheid en participatie te bevorderen en doorstroming naar vervolgonderwijs en beroep/ arbeidsmarkt mogelijk te maken. Goede aansluiting van volwassenenonderwijs op beroepsonderwijs is hierbij noodzakelijk.