Vanaf 19:30 uur (inloop met koffie en thee) ben je van harte welkom. De vergadering begint om 20:00 uur. Wij willen met name onze nieuwe leden graag hartelijk uitnodigen om kennis te komen maken tijdens de inloop. 

Hieronder de agenda:

01. Opening
02. Mededelingen
03. Vaststellen agenda
04. Vaststellen notulen 16-06-2022

05. Voorstellen vertrouwenspersonen
06. Presentatie eindrapportage functioneringscommissie 2018-2022

07. Benoemingen bestuursleden
• Arjen Slagboom
• Dirk-Wim in ’t Hof
• Hans van Oerle
• Jet van Haitsma (beoogd penningmeester)
• Kevin van der Vliet (beoogd secretaris)

08. Charlotte de Roo, lijsttrekker bij de komende verkiezingen voor Provinciale Staten, over PS23, campagne en de komende provinciale ledenvergadering

09. Pauze

10. Na acht maanden nieuwe gemeenteraad. Interactief gesprek met en tussen fractievoorzitter Quirijn Lokker, wethouder Cilia Daemen en raadslid Ayse Terzi

11. Afsluiting