Algemene Ledenvergadering

Beste leden van GroenLinks Nijmegen,

Graag nodigen wij je uit voor onze tweede ALV van 2016. Vanaf 19.30 uur (inloop met koffie en thee) ben je van harte welkom. De vergadering begint om 20.00 uur. Wij willen met name onze nieuwe leden graag hartelijk uitnodigenom kennis te komen maken tijdens de inloop. De locatie is voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40, 6531 CS, Nijmegen. Hieronder de definitieve agenda en de stukken:

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
 
2. Notulen ALV 10-03-2016 (document)
-Ter vaststelling
                                                                                
3. Verkiezingsplan 2018 (document)
                                                            
4. Werkgroep Diversiteit
 
5. Landelijke verkiezingen 2017     
 
6. In gesprek met de fractie
De fractie werkt de komende periode aan 3 belangrijke speerpunten. En wil dat samen met jou doen! We presenteren op de ALV onze eerste ideeën en nodigen je uit om aan te sluiten bij onze 'denktank'.
 
A) een groene en gezonde stad: hoe stimuleren we groen gedrag en voorkomen we dure zorg?
B) een diverse stad: hoe werken aan gelijkwaardigheid voor alle Nijmegenaren en voorkomen we discriminatie?
C) een inclusieve stad: hoe vinden we de juiste instrumenten om mensen zonder werk en met zorgvragen vooruit te helpen?
 
7. Sluiting

Locatie

Voorzieningenhart 't Hert
Thijmstraat 40
6531 CS Nijmegen
Nederland